BookToury

~REGULAMIN~

I DEFINICJE
1. BookTour (wędrująca książka) – akcja, w ramach której uczestniczy po przeczytaniu książki zobowiązani są do przesłania jej kolejnemu uczestnikowi. Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa oraz autorów
2. Uczestnik – każda osoba, która brała udział w Naborze i została zakwalifikowana do Booktouru
3. Nabór – przyjmowanie zgłoszeń przez Organizatora poprzez publikację informacji w postaci postu i przyjmowanie zgłoszeń w systemie mejlowym.
4. Organizator – prowadząca blog www.papierowybluszcz.wordpress.com / fp. Papierowybluszcz / IG Papierowybluszcz, Michalina Foremska, zamieszkała w Kielcach, Polska.

II ZAŁOŻENIA
1. W BookTour mogą brać udział zarówno recenzenci (posiadacze osobistych blogów/kont na Instagramie/youtube), jak i czytelnicy.
2. Recenzencki proszeni są o publikacje recenzji/opinii na swoim blogu i/lub portalu LubimyCzytac.pl, niezależnie od tego, czy będzie ona negatywna, czy pozytywna.
3. Czytelnicy nie będący blogerami proszeni są o publikację opinii i/lub oceny na portalu LubimyCzytac.pl, niezależnie od oceny książki.
4. Liczba miejsc w BookTour jest z góry ustalona, indywidualnie dla każdej przeprowadzanej akcji, przy czym liczba uczestników nie może być mniejsza niż 6. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń zastrzegam sobie prawo do odwołania BookTouru lub wydłużenia czasu Naboru.
5. Uczestnicy zostaną poinformowani o dacie rozpoczęcia BookTouru najpóźniej w dniu nadania książki do pierwszego z Uczestników.
5a. Informacja o rozpoczęciu BookTouru zostanie opublikowana na fanpag’u.
6. Czas na przeczytanie książki jest ustalany indywidualnie dla każdej przeprowadzanej akcji.
7. Uczestnik biorący udział w BookTourze zobowiązuje się do przeczytania książki, publikacji opinii/recenzji (odpowiednio na LC lub własnej stronie) i wysłania jej w wyznaczonym czasie do kolejnego Uczestnika.
7a. Jeżeli czytana w ramach BookTouru książka nie spodoba się Uczestnikowi do tego stopnia, że nie ma zamiaru jej dokończyć, może przesłać książkę dalej od razu dalej.
8. Po ukończeniu BookTouru na fanpage’u pojawi się krótki post podsumowujący, a z postu dotyczącego BT zostanie usunięta lista uczestników.

III. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmuję TYLKO drogą mejlową na adres: papierowybluszcz@wp.pl
2. Zgłoszenia w tytule musi zawierać nazwę BookTouru (BT) oraz tytuł książki, np. BT Miłość szeptem mówiona. Treść wiadomości powinien stanowić adres, na który ma być przesłana książka oraz link do konta na LC i/lub linkd o bloga/konta na Ig/YT
2a. Jeśli Uczestnik ma możliwość odbioru książki z paczkomatu, proszę również o podanie w zgłoszeniu namiaru na paczkomat (nazwy paczkomatu, ulicy oraz kody pocztowego) i numeru telefonu.
3. Zgłoszenia bez tytuły i/lub bez danych potrzebnych do wysyłki książki, nie będą brane pod uwagę.
4. Lista uczestników zostanie opublikowana w poście dotyczącym danego BookTouru na blogu www.papierowybluszcz.wordpress.com.
5. BookTour prowadzony jest tylko na terenie Polski.

IV. WYSYŁKA
1. Książkę/i wysyłamy ZAWSZE Paczką ekonomiczną/priorytetową/ Paczkomatem/ Kurierem / opcjonalnie listem poleconym – celem posiadania numeru nadania. Przesyłka winna być odpowiednio zabezpieczona.
2. Numer nadania przesyłki (najlepiej zdjęcie druku) przesyłacie na adres: papierowybluszcz@wp.pl, ewentualnie w prywatnej wiadomości na fanpage’u, by uniknąć niemiłych sytuacji.
3. Każdy Uczestnik może przesłać kolejnej osobie drobny upominek i/lub pocztówkę autorowi. Pełna dowolność
4. Po otrzymaniu przesyłki Uczestnik zobowiązany jest do poinformowaniu o jej nadejściu, celem przesłania adresu do kolejnej osoby i usprawnienia działania BookTouru.
5. Jeżeli Uczestnik nada przesyłkę listem zwykłym i ta nie dotrze do kolejnej osoby, wówczas Uczestnik, który nadał książkę listem zwykłym zobowiązany jest do odkupienia książki i nadania jej do tej samej osoby.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Biorąc udział w BookTour, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ten sposób, że:
a) wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na blogu (Lista uczestników)
b) wyraża zgodę na udostępnienie adresu do korespondencji Uczestnikowi BookTouru, który będzie zobowiązany przesłać mu książkę.
2. Organizatorka zobowiązuje się do usunięcia danych adresowych danego Uczestnika w dniu otrzymania informacji od Uczestnika o otrzymaniu przesyłki.
3. Organizatorka zobowiązuje się do usunięcia imion i nazwisk z listy po zakończeniu BookTouru i opublikowaniu podsumowania akcji.

VI. INNE
1. Każdy Uczestnik może zaznaczać w książce ulubione cytaty/fragmenty, wpisywać komentarze.
2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do odnotowania swojej osoby w wyznaczonym do tego miejscu w książce (tzw. lista obecności).
3. Finalnie książka trafia do autora.
4. Udział w BookTour oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Zastrzegam sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Ostatnia wersja z dnia: 14.09.2020

  • Opinia o książce na LC nie musi być elaboratem. Wystarczą 2-3 zdania (mowa o Uczesnikach, którzy nie są blogerami). Proszę o jej publikację niezależnie od „noty”. 🙂 Wszak nie wszystkim wszystko musi się podobać. 🙂